Na czym polega rozbiórka budynku?

dźwig podczas wyburzania

Czasem się buduje, a czasem się rozbiera. Taka kolej rzeczy. Czasem jest wręcz tak, że aby coś postawić, to najpierw coś trzeba rozebrać. Jednak okazuje się, że z rozbiórkami nie jest tak łatwo, jak to się może na pierwszy rzut oka wydawać. Często możemy myśleć, że rozbiórka jest prosta - wjeżdża się na plac, rozbiera budynek i po sprawie. Tymczasem sprawa jest zdecydowanie bardziej skomplikowana i przed samym wjazdem na plac i rozpoczęciem prac rozbiórkowych trzeba jeszcze wiele spraw załatwić. Zatem na czym w ogóle polega rozbiórka budynku? Zastanówmy się przez chwilę nad tym tematem.

 

ROZBIÓRKA BUDYNKU A JEGO WYBURZENIE

Zacząć należałoby od tego, że tak naprawdę trudno ustalić jednoznaczną definicję tego czym jest rozbiórka w rozumieniu przepisów. Jednak możemy przyjąć, że jest to rodzaj robót budowlanych polegających na demontażu i usunięciu z przestrzeni określonego, istniejącego obiektu budowlanego lub jego części. Taka definicja dobrze oddaje główne założenia rozbiórki. Jednak często uważa się, że rozbiórka i zburzenie to jedno i to samo. Jednak czy tak jest w rzeczywistości? Oczywiście obie czynności polegają na pozbyciu się obiektu budowlanego z danej działki. Różnica jednak tkwi w tym jak dany obiekt jest usuwany. Wyburzenie polega właściwie na całkowitej destrukcji danego obiektu. Takie działanie może mieć różne formy i odbywać się przy użyciu różnego rodzaju sprzętu czy urządzeń. Jednak podczas wykonywania samego wyburzenia nikt nie myśli o tym, aby jakieś elementy odzyskać - ważne jest po prostu skuteczne oczyszczenie terenu, a to, jak się tego dokonuje, jest już mniej istotne. Natomiast rozbiórka budynku opiera się właściwie na systematycznym i w miarę uporządkowanym czy też zaplanowanym, rozbieraniu budynku część po części. Dzięki temu niektóre elementy można odzyskać i często wykorzystać ponownie. Pozostałe większe elementy czy gruz można posegregować i usunąć zostawiając teren właściwie całkowicie uporządkowany. Aby dobrze wyobrazić sobie tę różnicę posłużmy się przykładem drewnianej szopy. Możemy ją zburzyć, czyli rozwalić, połamać czy pociąć albo rozebrać, czyli zdejmować deska po desce, a na koniec niektóre deski jeszcze odzyskać i użyć ponownie w innym celu.

 

ROZBIÓRKA BUDYNKU – JAK WYGLĄDA?

Wiemy już czym jest sama rozbiórka, teraz zastanówmy się jak przebiega taki proces od samego początku. Najpierw chcąc jakiś budynek rozebrać musimy ustalić czy wymagane jest do tego celu pozwolenie na rozbiórkę. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego art. 3 pkt 7, rozbiórka jest traktowana jak roboty budowlane – a więc wymaga właściwego pozwolenia. Są jednak od tego wyjątki, czyli przypadki, w których pozwolenie na rozbiórkę nie jest wymagane. Takimi właśnie wyjątkami są budynki i budowle niewpisane do rejestru zabytków, nieobjęte ochroną konserwatorską, których wysokość nie przekracza ośmiu metrów, a odległość od granicy działki nie przekracza połowy ich wysokości oraz obiekty i urządzenia budowlane, na których budowę nie jest wymagane pozwolenie na budowę - jeżeli nie podlegają ochronie jako dobra kultury. W każdym innym wypadku, pozwolenie na rozbiórkę jest bezwzględnie wymagane.

Mając już sprawy formalne załatwione, ważne podczas rozbiórki budynku jest wybranie odpowiedniej do tego firmy. Chodzi o to, aby firma taka miała doświadczenie w tego typu pracach. Jak wspominaliśmy na wstępie, rozbiórka nie jest łatwym zadaniem. Wymaga współpracy często kilku grup osób, operatorów ciężkiego sprzętu, a do tego osoby, która to wszystko będzie nadzorować i cały czas kontrolować. Mowa tutaj zarówno o samych pracach technicznych, jak i aspektach prawnych i formalnych, bowiem podczas rozbiórki jej kierownik ma obowiązek prowadzić dziennik rozbiórki, a sama rozbiórka, podobnie jak budowa, musi być oznaczona tablicami informacyjnymi i odpowiednio zabezpieczona.

Firma, która będzie prowadzić rozbiórkę zapewne będzie chciała uzyskać wszelką dokumentację techniczną dotyczącą budynku. Na podstawie takiej dokumentacji oraz po oględzinach samego budynku specjaliści opracują najszybszy i najdokładniejszy projekt rozbiórki, pamiętając przede wszystkim o bezpieczeństwie. Opracowany zostanie też precyzyjny harmonogram prac, określający co i kiedy będzie rozbierane. Dopiero po takim pełnym rozplanowaniu przebiegu całego procesu rozbiórkowego, na plac wejdzie ekipa, która zajmie się już stroną techniczną i robotami rozbiórkowymi.